تبلیغات
دوستانی كه مایلند جهت حمایت از ما و همچنین اطلاع رسانی به دوستان و دیگر افراد علاقه مند به سریال هوش سیاه وب ما رو معرفی كنند میتوانند یكی از دو  كد بنر ما رو در وب خود قرار دهند..سپاس ویژه از كسانی كه بنر های ما رو قرار میدهندبنر شماره 1

60*468


<a href="http://hooshesiyah2.mihanblog.com/"><img src="http://upcity.ir/images2/87587582004348730008.gif" border="0" alt="وبسایت رسمی هوش سیاه 2" /></a>

نمونه:

بنر شماره 2

240*120


 <a href="http://hooshesiyah2.mihanblog.com/"><img src="http://upcity.ir/images2/10361176967558143875.gif" border="0" alt="وبسایت رسمی هوش سیاه2" /></a>


نمونه: